• Hotell Visby

    Hotell Visby

    26 Feb 2016 0 Comments

    Alla bör åka till Visby mins en gång i livet! Gotland har fått sitt namn efter folkslaget gutar, vars förled gut- torde härröra från äldre urgermanska med betydelsen utgjuta, möjligen som en beteckning för män och är formellt helt identiskt...