För ungefär ett år sedan upplevde Hedemora kommun en ovanlig storm. En storm som drabbade socialtjänsten och där två socialsekreterare anställdes nyligen. De två socialarbetarna kommer så småningom att falla in i Lex Sarah-skandalen, som är ett vanligare namn på 14 kap. 3 § i socialtjänstlagen. Detta eftersom de rapporterade allvarliga brister i kommunens budgetering och hantering. Två sociala sekreterare anställdes för att bilda ett specialteam i staden för att hantera och bekämpa tvångsäktenskap och andra hedersbrott. Efter att ha misstänkt att barnet skadades utfärdade socialarbetaren ett larm. Efter att Rive Juridiska Byrås arbetsrättsexpert ingripit avskedades verkställande direktören och två visselblåsare fick hög ersättning. Enligt lagen är arbetstagare skyldiga att rapportera brister och kommunen har uttryckligen avvisat brister.

Detta kommer att resultera i att två socialtjänstemän i tjänsten får tillbaka sina jobb och en får dessutom 28 månadslöner och allmänna skadestånd. Båda fick också tillbaka tolv månadslöner. Kommunen var tvungen att betala tre miljoner kronor till de två sociala sekreterarna. Rive, som bistått sociala sekreterare, är Sveriges största arbetsrättsbyrå och specialiserar sig på arbetsrätt. Rive är ett specialiserat kontor inom området som representerar allt från individer, myndigheter och företag. Rive arbetar med sin egen utvecklade och målinriktade metodik kombinerad med omfattande kunskap och juridisk expertis inom området.