RiVe Juridiska Byrå är en specialistbyrå inom arbetsrätt och en av Sveriges ledande byråer på detta område. RiVe har lång erfarenhet och företräder varje år ett väldigt många privatpersoner, myndigheter och företag. Rive arbetar med en målinriktad och egenutvecklad metodik och kombinerar sin juridiska expertis och sin stora branschkännedom för att på bästa möjliga sätt kunna hjälpa sina klienter och deras intressen. Juristerna på RiVe hanterar på varje dag alla möjliga frågor inom exempelvis uppsägningar och hantering av kollektivavtal.

RiVes målsättning är att uppnå det ett så bra resultat som möjligt oavsett de rådande förutsättningar som gäller. RiVe är fokuserade på just dina intressen som klient och inte på den eventuella rätt som många andra byråer fokuserar på. Juristerna på RiVe har alltid som utgångspunkt att de kommer att lyckas, men om en viss juridisk fråga inte är går att vinna pga. bristande rätt, finns det alternativa vägar att ta för att nå framgång.

RiVe arbetar helt obegränsat inom frågor kring arbetsrätt och bland deras klienter hittar vi allt från privatpersoner, enskilda firmor, samt multinationella koncerner både utomlands och här  i Sverige.

Privatpersoner

Varje år handlägger RiVe flera hundra ärenden där RiVes jurister är ombud åt enskilda arbetstagare. RiVe handlägger i princip alla tänkbara ärenden där arbetstagaren har ett relevant intresse gentemot sin arbetsgivare eller sin före detta arbetsgivare.

Företag

Varje år hjälper RiVe flera hundra företag inom juridiska frågor. RiVe har hand om i princip allt inom det arbetsrättsliga området.