Vapen är en del av vardagen för många människor. Det spelar ingen roll om man jagar, har vapen för självförsvar eller bara är intresserad av att samla vapen. Oavsett anledning är det absolut nödvändigt att ha en vapenutbildning som garanterar säkerhet för alla parter.…