Nyheter och media är sidan för er som söker information.

Kategori: How to’s (Sida 1 av 2)

Städmaskiner som passar dina ytor

Städmaskiner är viktiga för många olika verksamheter. Det finns olika typer som exempelvis kombiskurmaskiner, åkbara sopmaskiner, industridammsugare och singelskurmaskiner. Dessa hjälper samtliga till att hålla stället rent och snyggt och kan användas för en mängd olika ändamål i din verksamhet.

Driver du exempelvis ett lager eller e-handelslager med hög lageromsättning. Då vill du inte att det dammar på dina produkter när du sopar golven. En åkbar städmaskin, som exempelvis en sopmaskin eller en kombiskurmaskin fungerar då riktigt bra för ändamålet.

Beroende på verksamhet så är det vid dammiga miljöer, som då exempelvis vid ett betonggolv. Då är det väldigt fördelaktigt med en kombiskurmaskin som är åkbar. Denna rengör effektivt med vatten och dammsuger sedan upp vätskan. Genom detta så binder det upp dammet och smutsen effektivt utan att damma.

På så sätt slipper du lägga tid på att damma av dina produkter innan leverans och du får en trevligare arbetsmiljö på lagret.

Olika typer av städmaskiner för olika behov

Det finns många olika typer av maskiner att välja mellan, var och en med sina egna fördelar. Oavsett om du behöver en sopmaskin, en dammsugare, en skurmaskin eller en industridammsugare finns det säkert en maskin som passar dina behov.

Det kan vara att du vill rengöra små ytor ibland som trappor eller mindre utrymmen då kan en så kallad gåbakom maskin fungera helt perfekt.

I vissa fall är det riktigt stora ytor som skulle vara ineffektiva att använda den enklare funktionen och då fungerar en åkbar städmaskin bäst. Vet du med dig att behoven varierar så är det bra att kombinera lite olika typer för den mest effektiva rengöringen.

En åkbar städmaskin är en stor fördel exempelvis hotell, restauranger, sjukhus och offentliga miljöer. Eftersom den enkelt kan skrubba och polera golv, sopa gångvägar med mera.

De finns i olika storlekar och modeller, så du kan enkelt hitta den perfekta för dina behov hos exempelvis företaget Fimap.

Skillnaden mellan, dammsugare, grovdammsugare och industridammsugare

Det finns även olika dammsugare och där skiljer vi på dammsugare, grovdammsugare och industridammsugare.

De två senare kan ofta hantera även vätskor, vilket gör dem idealiska där det finns behov av att både kunna dammsuga och suga upp vätskor.

Det som skiljer en grovdammsugare och en industridammsugare är att en industridammsugare klarar betydligt grövre hantering och har oftast en större behållare för damm och vätskor.

Renovera fasad i Stockholm med reparbete

Rope Access Stockholm det som kallas reparbete i Stockholm vilket är en smidig lösning för fastighetsrenovering när du vill renovera fasad i Stockholm. Att använda sig av yrkesklättrare för fasadrenovering fasadtvätt och fasadmålning har blivit allt mer populärt då det sparar mycket tid. Med en effektiv klätterteknik för reparbeten det som även brukar kallas för höghöjdsarbeten och yrkesklättring. Detta är väldigt användbart för att spara tid vid fasadrenoveringar.

Det finns många fördelar med att renovera en byggnads fasad. Det kan inte bara göra byggnaden mer estetiskt tilltalande. Det kan också bidra till att förbättra energieffektiviteten och till och med öka värdet på fastigheten vilket kan vara fördelaktigt vid fasadrenoveringar inom byggbranschen.

Genom att kombinera fasadrenovering, interiör eller en rotrenovering så kan nya möjligheter skapas för att generera mer marknadsmässiga hyror med tiden och detta brukar resultera i betydligt nöjdare hyresgäster. Detta gör att arbetsklättring i Stockholm även är utmärkt vid fasadrenoveringar för bostadsrättsföreningar, fastighetsförvaltare och fastighetsägare.

Energieffektivisera enklare med fasadrenoveringar utförd med Rope Access

Det kan dock vara svårt att renovera en byggnads fasad, särskilt om det finns svåråtkomliga ställen som inte kan nås från en byggnadsställning, skylift eller kran. Det är där professionell klättring kommer in i bilden. Med arbetsklättring och professionell klättring kan man nå svåra eller farliga områden utan att utsätta sig för risker.

Det är också ofta ett effektivare sätt att arbeta, eftersom det eliminerar behovet av ställningar, skylift, kranar eller stegar. Yrkesklättrare kan vara mycket användbara vid fasadrenoveringar inom byggbranschen, samt vid fasadrenoveringar för bostadsrättsföreningar (BRF) och fastighetsägare.

Utbildningar inom takarbete och fallskyddsutbildningar

Behöver du utbilda din personal i takarbeten och fallskyddsutbildning så kan du med fördel vända dig till en expert på höghöjdsarbete. En firma som använder yrkesklättring och kan utföra takutbildning och fallskyddsutbildning i Stockholm med omnejd.

När det gäller takutbildning och fallskydd finns det ingen som är bättre lämpad att ge instruktioner än en professionell klättrare. De har den erfarenhet och expertis som krävs för att hjälpa dig att arbeta säkert och effektivt på ett tak, oavsett dess höjd.

Förutom att lära dig hur du använder en rep- eller säkerhetssele får du också tips om hur du kan slutföra ditt arbete snabbt och minimera olyckor. Oavsett om du gör en tak- eller fasadrenovering kommer dessa tips att bidra till att garantera din säkerhet när du arbetar på hög höjd.

Hjärt och lungräddnings utbildningar

HLR instruktör Camilla Thurell vet behovet av kompletta Hjärt och lungräddnings utbildningar, så kallade HLR kurser med hjärtstartare. Camilla Thurell har erfarenhet från ambulanssjukvården och barnsjukvården samt har erfarenhet inom beteendevetenskap.

HLR-kurser i kombination med att hjärtstartare har fått en plats i samhället och börjar finnas på allt fler ställen, detta räddar liv. Att veta hur man använder en hjärtstartare (defibrillator) på rätt sätt.

Vetskapen om vilka insatser man som medmänniska kan göra vid ett akut läge är avgörande. Detta är det som sätter hjärt och lungräddnings kurser, som den viktigaste kursen man kan gå.

Oavsett detta gäller i hemmet, på arbetet eller ute i samhället så kommer kunskaperna göra att det är enklare att våga hjälpa i ett akut läge och kunna agera snabbt.

En ambulans tar tid innan den anländer och denna tid är dyrbar. Inom Hjärt och lungräddnings utbildning (HLR utbildning) finns idag många olika varianter som webbkurser och på plats kurser alternativt kombinationer.

HLR-kurser för hemmet eller specialanpassade för företag

Dessa går till och med att utföra tillsammans med familjen hemma i vardagsrummet som HLR utbildning privat. Sedan finns det mer skräddarsydda och företagsanpassade upp till större HLR föreläsningar som HLR utbildning för företag. Föreläsningarna är som större hjärt och lungräddnings kurser och finns tillgängliga med instruktörer runt om i landet vid behov.

Camilla Thurell har genom sina föreläsningar och webbkurser utbildat inom första hjälpen för barn, det som brukar benämnas HLR barn. En HLR-kurs för vuxna och ungdomar skiljer sig åt från just HLR-kurs för barn. Det mindre barnen kräver en större försiktighet vid utövande av HLR barn än ungdomar och vuxna. Där skillnaden mellan HLR utövande mellan ungdomar och vuxna inte är lika stor.

Men det viktigaste är även här att utföra HLR i tidigt skede och inte invänta hjälp. Har du möjlighet så ring räddningstjänsten direkt, så instruerar dem dig vidare genom din smartphones högtalarfunktion.

Det finns speciella hjärtstartare som har ett barnläge med barnelektroder. Finns denna funktion inte på den aktuella hjärtstartaren så finns bör hjärtstartaren användas ändå i vuxenläge även om energi styrkan är för stor. Genom att gå en av Camilla Thurells kurser så kommer hon berätta mer om hur du ska agera i situationer som kan uppstå i akuta lägen. Kurserna finns även som hjärt och lungräddning på engelska.

Entreprenadbesiktning i Stockholm

Entreprenadbesiktning sker när en inspektör kontrollerar så att en byggnad har utförts enligt kontrakt och rådande byggregler. Det finns olika syften med entreprenadsbesiktning så därav kan det även vara olika beroende var någonstans man är i processen.

Några olika typer som finns där Förbesiktning, Statusbesiktning. Syftet med exempelvis en statusbesiktning är för att se till så att takmaterialet är i gott skick och att det är korrekt installerat. Detta inkluderar kontroll av infällningar och tätningar runt ventiler, skorstenar och andra installationer. Om något ser slitet eller skadat ut måste det åtgärdas innan det läggs på ett nytt tak.

Det finns även andra typer av besiktningar som kan vara aktuella att fördjupa sig i separat som Slutbesiktning, Efterbesiktning, Garantibesiktning samt även Särskild besiktning.

Det olika delarna syftar till att entreprenören och beställaren ska få en tydlig bild över hur arbetet utförts. Det kommer även redogöras för vilka åtgärder som behöver tas framåt av entreprenören, vid ett icke godkännande.

Vänd dig till en expert när du behöver utföra takbesiktningar i Stockholm

När du vill utföra en takbesiktning i Stockholm kan du exempelvis vända dig till Roslagens plåtkonsult, som är experter på besiktning av tak. Företaget är även experter på fasadbesiktning. På så sätt kan du effektivt få din fasadplåt kontrollerad.

Behöver du utföra en takbesiktning så kommer en sådan också kontrollera takytan för att se om det finns tecken på vattenskador eller läckor. Har du själv upptäckt eller har haft problem så kan du tidigt upplysa om detta så orsaken kan utredas mer noggrant.

Därefter kommer den utsända takkonsulten se över takstrukturen för att se om det finns några tecken på slitage eller skador. Detta inkluderar att kontrollera takbjälkar, fackverk och balkar för att se om det finns några sprickor eller andra skador.

Takinspektören kontrollerar också takytan för att se om det finns tecken på vattenskador eller läckor. Om du själv har upptäckt ett problem eller om du har haft ett problem kan du anmäla det i ett tidigt skede så att orsaken kan undersökas.

När du ska utföra en byggnadsinspektion, som en fasadinspektion är det viktigt att din inspektör är kunnig inom plåtteknik. Helst ska de också vara utbildade plåtslagare, fasadkonsulter och konsulter inom puts och ytbehandling. På så sätt får du bästa möjliga hjälp av din fasadkonsult i Stockholm.

AMA utbildningar, av yrkesverksamma experter

Som mycket erfarna plåtslagare genomför de även utbildningar i AMA-beskrivning i Stockholm. AMA står för Allmän Material- och Arbetsbeskrivning, vilket är en nödvändig kunskap för dina anställda. Kurserna lär ut hur tolkning ska ske av olika kontrakts och bygghandlingar inom det flesta byggprojekt.

Professionella digitala hybridmöten

Digitala hybridmöten är den perfekta lösningen. Det är en perfekt lösning för företag som vill ha det bästa av två världar. Genom att kombinera bekvämligheten med digitala möteslösningar med den personliga kontakten med personliga möten kan företag få det bästa av två världar

Digitala hybridmöten gör det möjligt för företag att hålla möten med personer från hela världen utan att behöva oroa sig för resekostnader eller tidsbegränsningar. Dessutom kan företag använda digitala hybridmöten för att hålla kontakten med sina anställda och kunder

Det finns några saker som företag bör tänka på när de använder digitala hybridmöten. För det första bör företagen se till att de har ett tydligt syfte med mötet. För det andra bör företagen se till att de har en bra mötesplan. För det tredje bör företagen se till att de har ett sätt att mäta mötets framgång

Företag som använder sig av digitala hybridmöten kan spara tid och pengar samtidigt som de får fördelarna med personliga möten. När de används på rätt sätt är digitala hybridmöten ett kraftfullt verktyg för företag.

Digitala mötesytor

Med så många människor som arbetar på distans har behovet av digitala mötesplatser ökat. Dessa utrymmen gör det möjligt för gruppmedlemmar från olika delar av världen att träffas och samarbeta om projekt i en virtuell miljö. Det finns många olika typer av digitala mötesrum och digitala mötesytor tillgängliga, var och en med sina egna funktioner. Här är en titt på några av de mest populära.

Digitalt videomöte

I takt med att affärsverksamheten blir alltmer beroende av digitala verktyg och metoder, vänder sig fler och fler företag till videokonferenser som ett sätt att sänka kostnaderna och förbättra kommunikationen. Ett videomöte eller är ett möte som hålls med hjälp av videokonferensteknik i stället för personligen.

Videomöten har många fördelar jämfört med traditionella personliga möten. För det första är de mycket billigare än att resa till en mötesplats. För det andra gör de det möjligt för människor från hela världen att delta i möten utan att behöva resa.

Praktisk och säker plånbok med RFID

Känner du till att ditt bankkort som du brukar blippa dina köp med går debitera trådlöst med en speciell maskin som fungerar som en starkare kortmaskin. Detta gör att en personen kan föra över belopp till sitt konto utan din vetskap, om du exempelvis står i en kassakö. Du kan undvika genom att använda en Secrid plånbok eller en korthållare som har en lösning som blockerar signalen. Det finns även speciella kort som kan blockera signalen men dessa tar upp onödig plats i korthållaren eller plånboken. I plånböcker och korthållare sitter det istället oftast praktiskt inbyggt i fodralet.

Om du letar efter en snygg och elegant Secrid plånbok kan du se till att hitta den på livingstudio.se. Där finns ett stort urval av RFID-plånböcker i en mängd olika färger och stilar. Du kommer garanterat att hitta en som passar dina behov. Med med Secrids RFID-blockeringsteknik kan du vara säker på att din personliga information är trygg och säker.

Känn dig tryggare med en korthållare och plånbok som blockerar RFID

Om du letar efter ett bekvämt och säkert sätt att bära dina kreditkort, kontanter och andra värdesaker kan en Secrid plånbok vara den perfekta lösningen för dig. Dessa plånböcker och korthållare är utformade för att blockera radiofrekvenser som kan användas för att komma åt din personliga information. Dina tillhörigheter är säkra med en korthållare och plånbok från Secrid och med den vetskapen kommer du känna dig tryggare.

RFID-plånböcker finns i en mängd olika stilar och utföranden, så du kan hitta en som passar dina behov och din smak. Oavsett om du föredrar en elegant och minimalistisk design eller något mer färgglatt och roligt finns det en RFID-plånbok för dig. Och eftersom de skyddar dina värdesaker från elektroniska ficktjuvar kan du resa med sinnesro i vetskapen om att dina ägodelar är väldigt väl skyddade.

Skapa din personliga stil som präst eller diakon

Det som man nästan alltid förknippar en präst med är en Röcklin eller en ämbetsdräkt. Oftast är detta för att det är situationerna som man möter en präst i sitt yrke. På söndagsmässor eller i andra situationer, konfirmander möter man istället präster och diakoner i sina vanliga yrkeskläder som prästskjortor och diakonskjortor eller klänningar när det utbildar.

Det mer högtidliga kläderna vill man gärna ska vara tidlösa som en Röcklin, prästtunika eller ämbetsdräkt och prästkaftaner. Till det mer vardagliga så kommer det vara prästskjortor och diakonskjortor som står för det mer regelbundna förbrukningsvarorna. Ska du arbeta långa dagar och många pass så är det bra att det finns möjlighet att måttanpassa eller skräddarsy dina plagg så det sitter bra och ser snygga ut i alla situationer som du som präst eller diakon befinner dig i under en arbetsdag.

Sköna prästkläder som du kan använda regelbundet med bibehållen kvalitét

När det gäller att välja den bästa klädseln för ditt yrke finns det några viktiga faktorer som du måste ta hänsyn till och det som du bör titta på först är materialet i tyget om du väljer en prästskjorta, diakonskjorta, diakonkjol och ämbetsrock. Att välja material som både är hållbara och måttanpassade är väldigt viktigt om kläderna ska användas i kombination med exempelvis en ämbetsrock.

Då är det bra att välja material som du trivs i och som du kan reglera temperaturen rätt med. Därför är det bra att det finns olika typer av plagg som du kan bära utanpå dina yrkeskläder som du kan anpassa till just den socken som du verkar i.

På nätet finns det exempelvis clergycollection.se som specialiserat sig på detta för att skapa yrkeskläder som känns mer tidsenliga och moderna, framförallt i klädserien clergy collection som har allt för ändamålet. Skulle du vilja uppdatera kyrkans textilier så samarbetar de även med Slabbinck som skapar altardukar, körkåpor, altarfronter, bårtäcken och flertalet andra produkter.

Hur du kan utbilda dig inom Arbete På Väg – APV

Letar du efter utbildningar som kan ge dina anställda kunskaper i Arbete På Väg, de som oftast kallas APV utbildning eller APV kurs. De anställda får således utföra en kurs som lär ut hur man säkrast bör utföra sitt arbete och säkra upp så att allmänheten ser att det är ett pågående arbete som utförs.

En kurs skapar oftast en ny typ av erfarenhet men kan även rätta till många slarvfel som utförs som kan vara avgörande för personssäkerheten. För den som inte är insatt så brukar just vägarbeten vara en arbetsam del i framförandet av en bil. Men dessa arbeten syftar alltid till förbättringar av någon sort, vilket kan vara bra som trafikant att känna till.

Det är därför viktigt att som arbetare vid vägen tydligt markera upp och skydda men även för dig som arbetsgivare att kontinuerligt utbilda och ha rätt sorts skyddsutrustning till dina anställda.

Det kan röra sig om att beställa in TMA bilar, som är ett påkörsskydd som ofta är monterat på en lastbil och har ett deformationsblock monterat. Därav namnet, Truck Mounted Attenuator vilket ofta är ett krav vid arbeten på större trafikerade vägar.

Känner du till vilka utbildningar som krävs inom din bransch?

Är ditt företag eller din organisation i behov av utbildning? Om så är fallet undrar du förmodligen vad som är det bästa sättet att gå tillväga. Hur ser du till att utbildningen verkligen blir effektiv och gör skillnad för de anställdas arbetsuppgifter?

Genom att anlita en erfaren utbildningssamordnare inom Bas-P och Bas-U samt även rena Entreprenadsjuridikutbildningar så får ni ett intyg på att kursen är utförd och att den anställde tagit del av utbildningen.

Det är oftast examinerande delar i en kravställd utbildning som kräver att den anställde deltar aktivt och tar med sig kunskaper från kursen. Företaget Kravkompetens är utbildningssamordnare inom Arbete på Väg APV, Bättre Arbetsmiljö BAM, Elsäkerhetsanvisningarna ESA samt Säkra Lyft och Allmän Utbildning ställningar som rör arbete på 2-9 meters höjd. På sidan kan du få mer information om vad olika kurser och utbildningar innebär.

Truckutbildningar för privatpersoner

Har du behov av att utbilda dig till truckförare för att kunna vara anställningsbar inom lager eller inom industri. Genom att inneha ett truckkort så är det betydligt enklare att kunna ansöka om dessa arbeten och även få möjligheten till arbete.

Ett truckkort är förvisso giltigt under en längre tid men det kan vara bra att med jämna mellanrum ändå se till så kunskaperna sitter kvar, både teoretiska och praktiska. Det brukar vara rekommenderat att du uppdaterar dina kunskaper med 3-5 års mellanrum, vilket även är vanligt intervall inom industrin.

Som nyanställd på större industrier brukar det var vanligt att det är obligatoriskt att du utför en utbildning via deras utbildningssamordnare. Detta ska du bara se som positivt och ett tillfälle att uppdatera dina kunskaper som truckförare. Du får på så sätt möjligheten att öva upp arbetsmoment som gäller för just den arbetsplatsen, under betydligt mindre stress.

En truckförare behöver ha god hälsa och ha bra syn för att framföra en truck. Vet du med dig om att så inte är fallet, eller vill kolla detta, så gör detta innan truckutbildningen. Detta på grund av att det senare kan vara ett krav hos arbetsgivaren, för det arbete som du har blivit anställd för att utföra.

En truck är ett arbetsfordon som kräver precision och att du kan läsa på skyltar både högt upp och långt ifrån så du kan planera ditt arbete. Använder du glasögon till vardags eller när du kör bil så ska du även använda dessa när du kör truck.

När du kör truck på en arbetsplats så har du ett stort personligt ansvar som kan vara bra att känna till redan innan. När du kör en truck så är det bra att vara införstådd med att många av trafikreglerna gäller även dig som truckförare. Eventuella olyckor kan komma att dömas utifrån dig som vållande om du varit oaktsam.

Du lär dig mer om vad som gäller i de flesta situationer genom att gå en truckförarutbildning hos exempelvis Truckutbildarna som finns i bland flera Stockholm, Göteborg, Malmö, Jönköping och Västerås.

Låt en erfaren takläggare utföra takbesiktningen

Håller du på att renovera en fastighet och behöver ta aktiva beslut om vilken typ av takbeläggning du bör använda dig utav. Du kanske har köpt en byggnad och den har en idag felaktig takbeklädnad som exempelvis tegelpannor eller plåttak på allt för låg lutning.

Detta kan leda till att det drar in fukt bakvägen och då skulle det kunna vara bättre att byta ut detta mot ett gummibeklätt underlag eller en PVC duk. Taket är husets viktigaste del att se över när det kommer till renovering och det kan vara svårt att bedöma själv hur status är.

Många börjar hellre med att lösa det som är rena boytor och lämnar taket som sista punkt i av renoveringen. Detta kan bli onödigt dyrt och det går att undvika genom att du låter en erfaren takläggare besiktiga taket som en första punkt.

Det kan även ha nämnts i den besiktning som du utfört innan köpet. Innan du påbörjar att riva ner och göra om alt så är det bra med en kontroll, på så sätt kanske du till och med kan återanvända takpannor rengöra och lägga ny underlagspapp utan att det behöver kosta hela renoveringsbudgeten.

Erfaren takläggare och takbesiktning i Småland med omnejd

Har du haft en takläggare som lagt om taket på din fastighet men vill ha ett intyg på att entreprenören utfört detta på rätt sätt. Genom att låta en erfaren takläggare utföra besiktningen så kan du få rätt hjälp och komma vidare i projektet.

På så sätt du även få ett aktuellt förslag på bra effektiva åtgärder, som du kan ställa som krav på entreprenören ifall det inte utförts på rätt sätt. Behöver du hjälp att besiktiga taket i Småland, som exempelvis på orterna Kalmar, Oskarshamn, Målilla, Nybro, Västervik, Gotland och Hultsfred och det kan vara bra att kolla lite referensobjekt på utförda takläggningar.

Då finns exempelvis takläggaren VH tak som utöver takbesiktning även lägger om tak av olika former som ex med PVC duk, papptak eller annan takbeklädnad. Du kan även få hjälp med att renovera taket om det går eller om det skulle vara mer kostnadseffektivt att lägga om hela taket.

Befinner du dig i Småland så är det bra att känna till att exempelvis VH tak utgår från skärgårdsnära Oskarhamn och når alla dessa orter men utför även uppdrag som takrenoveringar på Gotland.

« Äldre inlägg

© 2022 Nyheter & Media

Tema av Anders NorenUpp ↑