ADR-studier har blivit allt mer populära de senaste åren, särskilt bland yrkesförare som behöver fräscha upp kunskaper inom säkerhet. I den här artikeln kommer vi att titta närmare på en ADR utbildning – vad det är, vilka yrkesgrupper som dra nytta av det, vad som ingår i utbildningen och var du kan ta den. Läs vidare för att ta reda på allt du behöver veta om en ADR-utbildning.

ADR-utbildning handlar om internationell transport av farligt gods på väg. Detta avtal fastställer standarder och regler för att transportera farligt gods på vägar. ADR-kursen är ett godkännande som bevisar att föraren har kunskaperna och färdigheterna för att transportera farliga ämnen tryggt och säkert. Följande yrkesgrupper kan uppleva fördelarna av ADR-utbildning: yrkesförare som transporterar farligt gods på väg, konsultföretag, logistikföretag, chaufförskolor, grossister som exporterar eller importerar farligt gods och andra organisationer som är involverade inom farligt godsindustrin.

ADR-kursen omfattar både teoretiska och praktiska utbildningselement. Under den teoretiska delen kommer deltagarna att lära sig om farliga ämnen och deras egenskaper, riskhantering, klassificering, märkning och skyltning på fordonet. Kurser är vanligtvis fjärde till femte dagar långa, beroende på innehåller olika klasser av farligt gods. Den praktiska delen är transporten av farliga ämnen på väg med lastbilar och annan tunga fordon.

Flera organisationer erbjuder ADR-kurser exempelvis kommunala vuxenutbildning, privata företag och online-utbildning. Det är viktigt att söka ADR-kurser hos en auktoriserad utbildningsanläggning såsom Amasis Konsult AB och stämma av med regeringen i ditt land för att kontrollera att du uppfyller kraven. Kurserna kräver god kunskap i det nationella språket, oavsett om det är svenska, engelska, tyska eller ett annat språk.

I denna artikel har vi tittat närmare på vad ADR-utbildning är, vilka yrkesgrupper som kan dra nytta av det, vad som ingår i utbildningen och var man kan ta den. ADR-kurser är ett viktigt steg för att lyckas bli en säker och erfaren yrkesförare inom den farliga godsindustrin. Så om du tänker jobba inom transport av farligt gods, var inte rädd att söka din ADR-utbildning på din lokala vuxenutbildning eller via en anledande utbildningsanläggning. Det är definitivt den självklara vägen till en säkrare vägtransport och en ökad chans att lyckats inom transportindustrin.