Ehsan Fadakar har över 12 års erfarenhet inom affärsutveckling i mediebranschen. Alla dessa kunskaper är av stor nytta för många bolag i hela Sverige som är i behov av att digitalisera sin verksamhet inför framtiden.

Många entreprenörer som har en bra idé saknar tyvärr budget och erfarenhet som krävs för att kunna förverkliga sin dröm. Ehsan erbjuder entreprenörer ett framgångsrikt upplägg där han ger sitt stöd till entreprenören genom att hjälpa till med att utveckla, lansera och designa produkten. Entreprenören kan på så sätt fokusera på det han/hon är bra på.

Ehsan Fadakar startade Digibyrån 2018 och har hjälpt flera företag att överleva och digitalisera sina verksamheter. Det framgångsrika upplägget som Ehsan erbjuder är ett stöd till bolaget för att hjälpa till med design, utveckling, och lansering. Om du är i behov av en partner som kan ge dig och ditt företag nyckeln till att uppnå ett mycket bra resultat, är Ehsan och Digibyrån rätt val. Digibyrån jobbar med tre team i Ukraina som under de senaste två åren blivit experter inom den svenska digitala miljön, inklusive bankID, Klarna, Fortnox, samt andra integrationer underlättar för startupföretag och kunder. Detta innebär dessutom att de kan erbjuda en hög kvalitet till ett betydligt lägre pris.