Entreprenadbesiktning sker när en inspektör kontrollerar så att en byggnad har utförts enligt kontrakt och rådande byggregler. Det finns olika syften med entreprenadsbesiktning så därav kan det även vara olika beroende var någonstans man är i processen.

Några olika typer som finns där Förbesiktning, Statusbesiktning. Syftet med exempelvis en statusbesiktning är för att se till så att takmaterialet är i gott skick och att det är korrekt installerat. Detta inkluderar kontroll av infällningar och tätningar runt ventiler, skorstenar och andra installationer. Om något ser slitet eller skadat ut måste det åtgärdas innan det läggs på ett nytt tak.

Det finns även andra typer av besiktningar som kan vara aktuella att fördjupa sig i separat som Slutbesiktning, Efterbesiktning, Garantibesiktning samt även Särskild besiktning.

Det olika delarna syftar till att entreprenören och beställaren ska få en tydlig bild över hur arbetet utförts. Det kommer även redogöras för vilka åtgärder som behöver tas framåt av entreprenören, vid ett icke godkännande.

Vänd dig till en expert när du behöver utföra takbesiktningar i Stockholm

När du vill utföra en takbesiktning i Stockholm kan du exempelvis vända dig till Roslagens plåtkonsult, som är experter på besiktning av tak. Företaget är även experter på fasadbesiktning. På så sätt kan du effektivt få din fasadplåt kontrollerad.

Behöver du utföra en takbesiktning så kommer en sådan också kontrollera takytan för att se om det finns tecken på vattenskador eller läckor. Har du själv upptäckt eller har haft problem så kan du tidigt upplysa om detta så orsaken kan utredas mer noggrant.

Därefter kommer den utsända takkonsulten se över takstrukturen för att se om det finns några tecken på slitage eller skador. Detta inkluderar att kontrollera takbjälkar, fackverk och balkar för att se om det finns några sprickor eller andra skador.

Takinspektören kontrollerar också takytan för att se om det finns tecken på vattenskador eller läckor. Om du själv har upptäckt ett problem eller om du har haft ett problem kan du anmäla det i ett tidigt skede så att orsaken kan undersökas.

När du ska utföra en byggnadsinspektion, som en fasadinspektion är det viktigt att din inspektör är kunnig inom plåtteknik. Helst ska de också vara utbildade plåtslagare, fasadkonsulter och konsulter inom puts och ytbehandling. På så sätt får du bästa möjliga hjälp av din fasadkonsult i Stockholm.

AMA utbildningar, av yrkesverksamma experter

Som mycket erfarna plåtslagare genomför de även utbildningar i AMA-beskrivning i Stockholm. AMA står för Allmän Material- och Arbetsbeskrivning, vilket är en nödvändig kunskap för dina anställda. Kurserna lär ut hur tolkning ska ske av olika kontrakts och bygghandlingar inom det flesta byggprojekt.