Vad innebär det egentligen att gå en Heta arbeten kurs? Först behöver vi bekanta oss med begreppet ”heta arbeten”. Detta avser all verksamhet som inbegriper öppna lågor eller gnistor i ett område där det finns risk för brand eller explosion.

Det kan till exempel handla om svetsning, lödning, skärning och slipning. Det är viktigt att de anställda får lämplig utbildning om hur man på ett säkert sätt utför heta arbeten.

När räknas ett entreprenadarbete som ett Hett Arbete och när behövs en Heta arbeten kurs?

I vissa fall kan det vara svårt att känna till när det rör sig om ett hett arbete. Som ett exempel på ett hett arbete är sammanfogning av plastmattor i badrum. Detta är en form av sammansvetsning med smältteknik som avger en osynlig gas.

Du bör därför alltid kontrollera med en brandskyddsansvarig om du ska utföra liknande arbeten ute på ett arbete. Du bör även ha aktuell och godkänd utbildning inom heta arbeten. Har du gått en kurs sedan tidigare så bör du kontrollera så att giltighetstiden inte gått ut.

Genom att genomgå en Heta arbeten kurs kommer du att göra dig mer medveten. Framförallt om vilka säkerhetsåtgärder och brandförebyggande åtgärder som behöver vidtas. Det kan även vara olika typer av tillståndsförfaranden för heta arbeten som måste beaktas innan du sätter igång med ditt arbete.

I det flesta fall av heta arbeten behöver du någon form av brandvakt som övervakar hela processen och en viss tid efter utfört uppdrag. Du kommer även behöva se till så dina arbetesplats är säkrad från brandspridning och att du har rätt släckutrustning.

Ska du utföra ett arbete som innebär någon form av hett arbete, se alltid till att du har ett godkännande innan du påbörjar. Detta brukar oftast ske genom att du kontaktar en brandskyddsansvarig, som i sin tur ska inneha utbildning inom hett arbete eller motsvarande.

BAM: Bättre arbetsmiljö utbildningar

BAM utbildningar erbjuder kurser inom bättre arbetsmiljö. Tanken med en bättre arbetsmiljö kurs är att deltagaren ska kunna få insikter i fördelar om hur just arbetsmiljön påverkar på en arbetsplats.

Arbetsmiljö är mer än bara ergonomi och bra arbetsförhållanden, det innehåller många delar som behöver vara i balans. På kurser inom BAM så kommer du lära dig mer om hur du kan underlätta arbetet med arbetsmiljön.

Det är bra om både du och dina anställda går denna BAM utbildning. På så sätt kommer ni tillsammans över tid skapa en bättre arbetsmiljö på er gemensamma arbetsplats. Både du och dina anställda får det bästa verktygen för att arbeta fram det som fungerar bäst på just er arbetsplats.

BAS P och BAS U: Byggarbetsmiljösamordnare

BAS P kurser (Planering och Projektering) och BAS U kurser (Utförande)

Kurserna om byggarbetsmiljösamordnare för planering och projektering BAS P samt byggarbetsmiljösamordnare för utförandet av arbetet BAS U. Detta är givet 2 kurser som tilldelas olika roller i dina entreprenad projekt.

Innan ett större arbete ska utföras behövs en planering och en projektering av detta arbetet. För att detta ska ske på ett systematiskt sätt behövs detta samordnas på ett effektivt och säkert sätt.

Genom att arbetet detaljplaneras kan sedan utförande fasen implementeras mer effektivt på ett systematiskt sätt. Då just projekteringen och planeringen baseras på just dessa insikter, samt eventuella tidigare vunna insikter från exempelvis utförandet genom analyser av utfallet från BAS U.

Det gör att arbetets utförande kan bli säkrare ute på arbetsplatsen. Att inneha rollen som BAS U innebär att många olika kontrollfunktioner och information måste finnas på plats. För att ett entreprenadarbete ska fungera bra då krävs det att både BAS P och BAS U fungerar bra.

Entreprenadjuridikskurser och fortsättningsutbildningar

Att känna till bygglagstiftningen är viktigt för alla som arbetar inom byggbranschen eller leder ett byggprojekt. Därför behövs det olika kurser inom juridiken för entreprenad. Att utföra en entreprenadjuridik kurs eller en entrepreadjuridik fördjupad utbildning.

Täcker vanliga juridiska frågor som rör kontrakt, tvistlösningsmetoder och andra viktiga ämnen som rör entreprenadjuridik. Deltagarna kommer att få kunskap om hur man tolkar kontrakt korrekt, förstår relevanta lagar.

Samt även identifierar potentiella juridiska risker, genomför strategier för att minimera juridiska risker. På så sätt kan du enklare identifiera eventuella risker för tvister mer effektivt och känner till tvistlösningsmetoder som annars kan krävas.

Tvister kostar oftast både tid och pengar och med en bra Entreprenadjuridikkurs så kommer du enklare att lära dig hur du undviker detta. Det kan även vara att du blir mer uppmärksam när du behöver ta in juridisk hjälp för att lösa en tvist i ett tidigt skede.