Skyltar är en viktig del av trafiksäkerheten och är till för att informera trafikanter om vilka regler som gäller. Två av de vanligaste skyltarna du kommer att se på vägen är förbudsskyltar och påbudsskyltar. Men vad är egentligen skillnaden mellan dem och vad betyder de? I den här bloggposten kommer vi att titta närmare på dem båda och förklara vad du behöver veta.

Förbudsskyltar är de röda skyltarna med en cirkel och ett streck genom mitten som anger att något är förbjudet. Dessa skyltar är till för att visa trafikanter vad de inte får göra. Till exempel betyder den förbjudna parkeringsskylten att det är förbjudet att parkera på den plats där skylten är placerad. Andra exempel på förbudsskyltar inkluderar förbjuden vändning, förbjuden cykling och förbjuden gångtrafik. Om du ser en förbudsskylt bör du alltid respektera den och undvika att göra det som skylten anger att du inte får göra.

Påbudsskyltar å andra sidan är de blå skyltarna med en vit symbol eller text. Dessa skyltar indikerar vad som är tillåtet eller vad som måste göras. Till exempel indikerar påbudsskylten för höger väjningsplikt att alla trafikanter som närmar sig korsningen måste ge företräde åt trafik från höger. Andra exempel på påbudsskyltar inkluderar påbjuden körriktning, påbjuden cykeltrafik och påbjudet användande av säkerhetsbälte. Om du ser en påbudsskylt bör du alltid följa den och göra det som skylten anger att du ska göra.

Det är viktigt att nämna att förbudsskyltar har högre prioritet än påbudsskyltar. Detta betyder att om du kommer till en korsning där det finns både en stoppskylt (en förbudsskylt) och en påbudsskylt att svänga till höger, måste du vänta vid stoppskylten och sedan svänga till höger när det är säkert att göra det, även om påbudsskylten säger att du ska svänga till höger.

Vissa skyltar är kombinationer av både förbud och påbud. En bra exempel på detta är ”Sluta-förbudsskylten” vilket anger både förbudet att stanna och påbudet att se till att det är säkert att fortsätta köra innan man kör vidare. Andra exempel på kombinerade skyltar inkluderar kombinerade stopp- och svängningsskyltar och kombinerade hastighetsbegränsnings- och säkerhetsskyltar.

Det är också värt att nämna att skyltar kan variera i olika länder. Så även om du tror att du har koll på alla de svenska skyltarna, bör du vara extra vaksam om du reser till utlandet. Se till att läsa på vilka skyltar som gäller i de länder som du reser till för att undvika eventuella böter eller olyckor.

Det är viktigt att förstå skillnaden mellan förbudsskyltar och påbudsskyltar för att kunna följa trafikreglerna och bidra till en säkrare trafikmiljö. Förbudsskyltar indikerar vad som är förbjudet medan påbudsskyltar indikerar vad som är tillåtet eller vad som bör göras. Om du ser en skylt är det alltid viktigt att följa den och undvika att göra något som skylten förbjuder. Kom också ihåg att skyltar kan variera från land till land, så se till att lära dig om de skyltar som gäller i de länder som du reser till.