När man transporterar byggmaterial i skärgården med öfrakt och sjötransport, då är det viktigt att ta hänsyn till vikten och storleken på dins skärgårdstransport. För att undvika skador på materialet eller på fraktbåten eller din egna fritidsbåt är det ofta nödvändigt att använda särskild utrustning.…