När man transporterar byggmaterial i skärgården med öfrakt och sjötransport, då är det viktigt att ta hänsyn till vikten och storleken på dins skärgårdstransport. För att undvika skador på materialet eller på fraktbåten eller din egna fritidsbåt är det ofta nödvändigt att använda särskild utrustning.

Du kan även behöva använda dig av olika transportmetoder och vända sig till experter för skärgårdstransporter. Framförallt om du vill har föremål som du vill återvinna på havet eller om det är sjöstugan som ska renoveras och du behöver utföra återvinning på sjön.

Letar du efter sjötransport i det vi kallar för swepelago så finns kan du få hjälp via Vaxholm sjötransport eller från Österåkers sjötransport och båttransporter i Stockholms skärgård.

Det finns dyra alternativ till sjötransporter med lastbåt och kustbud

En vanlig metod för att transportera tunga föremål är att använda en helikopter. Detta gör det möjligt att snabbt och enkelt transportera stora föremål, t.ex. takpannor eller balkar, till svåråtkomliga platser. Kostnaden för att använda en helikopter kan dock vara oöverkomlig för vissa projekt.

Ett bättre alternativ för att transportera stora föremål är med kranbåt som hanterar transport i Stockholms skärgård. Detta används ofta för att transportera byggmaterial till och från öar som inte har någon vägförbindelse.

Nackdelen med att använda båtar är att transporten kan vara långsam och att det kan vara svårt att manövrera föremålen runt snäva hörn. Kan även finnas svårigheter att ta sig igenom trånga passager om du kör ditt material själv med egen fritidsbåt.

Snabbare hjälp med professionell öfrakt i Stockholms skärgård

Nu kan du istället enkelt ta in snabb hjälp som levererar i tid och du kan fokusera på annat. Vilket kan vara oerhört skönt när du renoverar på ditt skärgårdshus eller vill transportera föremål eller personer med båttaxi i Stockholms skärgård.

Behöver du hjälp med bojar och bojutläggning i Mälaren så kan du behöva professionell hjälp för att lägga ut bojar vid ditt skärgårdshus och bryggplats och då är det bra att kontakta en expert på bojutläggning som exempelvis skargardsjouren.se.