Med enkla medel kan du barnsäkrar du hemmet genom att använda säkerhetsgrindar av olika slag, som trappgrindar och barngrindar. En grind ger en extra form av trygghet. Detta kan vara en extra fördel för barnet som precis lärt sig krypa eller gå.…