Med enkla medel kan du barnsäkra hemmet genom att använda säkerhetsgrindar av olika slag, som trappgrindar och barngrindar. En grind ger en extra form av trygghet. Detta kan vara en extra fördel för barnet som precis lärt sig krypa eller gå. Det gör att risken minskar att dem tar sig upp för trappor eller in till ställen som kan vara farliga.

Olika sätt att ta reda på hur pass väl ditt hem är barnsäkrat

  1. Sätt dig ner på händer och knän och utforska ditt hem från ditt barns perspektiv. Detta hjälper dig att identifiera potentiella faror som du kanske inte har märkt tidigare.
  2. Installera säkerhetsanordningar som lådlås, dörrlås, trappgrindar och säkerhetsgrindar. Detta kommer att bidra till att förhindra att ditt barn kommer in på ställen där det inte ska vara och skadar sig.
  3. Var uppmärksam på potentiella faror som öppna fönster, blinda sladdar och eluttag. Se till att dessa är utom räckhåll eller ordentligt täckta så att ditt barn inte kan komma åt dem.
  4. Förvara farliga föremål som rengöringsmedel och mediciner inlåsta och utom räckhåll. Om du har små barn i huset är det också en bra idé att förvara dessa föremål i ett högt skåp som de inte kan nå.
  5. Håll alltid uppsikt över ditt barn när de leker. Även om du har barnsäkrat ditt hem kan olyckor fortfarande inträffa. Genom att vara närvarande och övervaka ditt barn kan du bidra till att förhindra att olyckor inträffar.

Att barnsäkra hemmet är ett viktigt steg för att skydda ditt barn. Genom att ta dig tid att gå igenom ditt hem och identifiera potentiella faror kan du bidra till att skapa en säker miljö för din familj.

Kom ihåg att installera ordentliga säkerhetsanordningar som är godkända. Du behöver även vara medveten om potentiella faror och förvara farliga föremål utom räckhåll. Håll alltid uppsikt över ditt barn när det leker för att förhindra att olyckor inträffar.