Söker du en företagsmäklare i Stockholm som kan hjälpa dig sälja ditt aktiebolag. BizBridge är en företagsförmedling som även är licensierad BCMS partner. När du behöver hjälp med att sälja ditt aktiebolag eller är i behov av en business corporate advisor eller en m&a rådgivare, Mergers and Aquisition. Detta kallas i dagligt tal för sammanslagningar (fusioner) och förvärv. Det kan även vara i ett läge där du bestämt dig för att sälja ditt företag genom en så kallad exit strategi. Eller du kanske bara helt saknar någon som kan ta över företaget i familjen eller närmsta kretsen när du vill gå i pension.

I en företagsvärld så kan det även vara så att tillväxten behöver öka och bolagets omsättning behöver expandera organisk. Detta utförs ofta med just företagsförvärv eller så kallade fusioner. Allt oftare på nationell och global nivå för att på så sätt utöka verksamheten eller uppnå konkurrensfördelar.

Det finns ett stort internationellt intresse för att förvärva svenska företag. Därför kan det finnas ett ökat intresse av att få alla dessa delar på plats, och detta bör utföras av en kompetent företagsmäklare. BizBridge är en företagsmäklare tillika företagsförmedlare i Stockholm, som även är BCMS licensed partner. Vilket betyder att dem är anslutna till en ledande organisation av internationella företagsmäklare som är verksamma över hela världen. Som i sin tur sålt mer än 1500 företag under sina 30 år som verksamma.

På bizbridge.se går det att mer utförligt gå igenom några olika steg som krävs och där förklarar dem vidare. På så sätt kan du enklare ta det första steget mot hur just din försäljning av företag kan komma att se ut. Låt BizBrigde värdera företaget du avser sälja eller köpa så att båda partner blir nöjdare med affären. Kontakta din företagsförmedlare redan idag och få mer info på hemsidan.