Jörg Bassek är en senior rådgivare och forskare med en omfattande bakgrund inom både lokala myndigheter och den privata sektorn. Under sin karriär har Jörg arbetat som vd, sektorchef, koncernfinanschef, ekonomidirektör och revisor i både Sverige och utomlands. Jörg har ett starkt samhällsengagemang genom flera projekt- och förtroendeuppdrag.

Jörgs insikter om hur man kan öka effektiviteten och ändamålsenligheten i den lokala förvaltningen är ovärderliga. I den här artikeln ska vi ta en titt på några av hans viktigaste punkter och se hur de kan tillämpas för att förbättra våra egna samhällen.

Vilka är grunderna i att öka effektiviteten?

Jörg anser att en av de viktigaste sakerna som en lokal myndighet kan göra för att öka sin effektivitet är att fokusera på sina huvuduppgifter. Han föreslår att all icke nödvändig verksamhet bör läggas ut på entreprenad eller delegeras till andra organisationer. På så sätt frigörs tid och resurser som bättre kan användas till viktiga tjänster.

Vikten av en god kommunikation

Jörg betonar också vikten av god kommunikation mellan olika nivåer i förvaltningen. Han menar att beslutsfattarna måste vara tydliga med sina mål och prioriteringar och att de måste kommunicera dessa på ett effektivt sätt till dem som ska genomföra dem. Utan tydlig vägledning, säger Jörg, är det lätt att projekten fastnar i byråkrati och krångel.

Använd ny teknik för att förbättra effektiviteten

Slutligen anser Jörg att de lokala myndigheterna måste använda sig av ny teknik för att förbättra sin effektivitet. Han föreslår att de ska investera i system som automatiserar rutinuppgifter och gör det lättare för medborgarna att få tillgång till information och tjänster. Genom att följa Jörg Bassek råd kan lokala myndigheter bli effektivare och mer ändamålsenliga och på så sätt göra en positiv skillnad i yrkeslivet.