HLR instruktör Camilla Thurell vet behovet av kompletta Hjärt och lungräddnings utbildningar, så kallade HLR kurser med hjärtstartare. Camilla Thurell har erfarenhet från ambulanssjukvården och barnsjukvården samt har erfarenhet inom beteendevetenskap.

HLR-kurser i kombination med att hjärtstartare har fått en plats i samhället och börjar finnas på allt fler ställen, detta räddar liv. Att veta hur man använder en hjärtstartare (defibrillator) på rätt sätt.

Vetskapen om vilka insatser man som medmänniska kan göra vid ett akut läge är avgörande. Detta är det som sätter hjärt och lungräddnings kurser, som den viktigaste kursen man kan gå.

Oavsett detta gäller i hemmet, på arbetet eller ute i samhället så kommer kunskaperna göra att det är enklare att våga hjälpa i ett akut läge och kunna agera snabbt.

En ambulans tar tid innan den anländer och denna tid är dyrbar. Inom Hjärt och lungräddnings utbildning (HLR utbildning) finns idag många olika varianter som webbkurser och på plats kurser alternativt kombinationer.

HLR-kurser för hemmet eller specialanpassade för företag

Dessa går till och med att utföra tillsammans med familjen hemma i vardagsrummet som HLR utbildning privat. Sedan finns det mer skräddarsydda och företagsanpassade upp till större HLR föreläsningar som HLR utbildning för företag. Föreläsningarna är som större hjärt och lungräddnings kurser och finns tillgängliga med instruktörer runt om i landet vid behov.

Camilla Thurell har genom sina föreläsningar och webbkurser utbildat inom första hjälpen för barn, det som brukar benämnas HLR barn. En HLR-kurs för vuxna och ungdomar skiljer sig åt från just HLR-kurs för barn. Det mindre barnen kräver en större försiktighet vid utövande av HLR barn än ungdomar och vuxna. Där skillnaden mellan HLR utövande mellan ungdomar och vuxna inte är lika stor.

Men det viktigaste är även här att utföra HLR i tidigt skede och inte invänta hjälp. Har du möjlighet så ring räddningstjänsten direkt, så instruerar dem dig vidare genom din smartphones högtalarfunktion.

Det finns speciella hjärtstartare som har ett barnläge med barnelektroder. Finns denna funktion inte på den aktuella hjärtstartaren så finns bör hjärtstartaren användas ändå i vuxenläge även om energi styrkan är för stor. Genom att gå en av Camilla Thurells kurser så kommer hon berätta mer om hur du ska agera i situationer som kan uppstå i akuta lägen. Kurserna finns även som hjärt och lungräddning på engelska.