Som VD för ett företag är du ansvarig för att se till att de personer du anställer klarar av uppgiften och inte utgör en risk för ditt företag. Ett sätt att minska denna risk är att genomföra bakgrundskontroller av alla potentiella anställda. En bakgrundskontroll är ett viktigt verktyg som kan hjälpa dig att verifiera en persons identitet och anställningshistorik och avslöja eventuella röda flaggor.

Vad är en bakgrundskontroll?

En snabb bakgrundskontroll är en process där en persons brottsregister, anställningshistorik, kreditvärdighet och annan personlig information kontrolleras. Kontroller av brottslig bakgrund utförs genom att man söker i lokala, statliga och nationella databaser efter eventuella brottsliga förflutna som en person kan ha. Dessa sökningar kan avslöja både fällande domar och arresteringar. Kontroller av anställningshistorik innebär att man kontaktar den sökandes tidigare arbetsgivare för att kontrollera anställningsdatum och befattningsbeteckningar. Kreditkontroller görs för att bedöma den sökandes ekonomiska stabilitet och ansvarstagande.

Varför är bakgrundskontroller viktiga?

Bakgrundskontroller är viktiga eftersom de hjälper dig att avgöra om en sökande är kvalificerad för den tjänst som han eller hon söker. Om du till exempel anställer för en tjänst som kräver att man hanterar pengar, skulle det vara bra att veta om den sökande har haft några ekonomiska problem tidigare. Dessutom kan en bakgrundsanalys hjälpa dig att identifiera röda flaggor som kan tyda på att en person inte är den han eller hon utger sig för att vara. Om en sökande till exempel har flera jobb i sitt CV men kontrollen av anställningshistoriken endast bekräftar ett av dessa jobb, bör det höja några ögonbryn

Sammanfattningsvis är bakgrundskontroller viktiga verktyg som kan hjälpa dig att verifiera en sökandes identitet och anställningshistorik och avslöja eventuella röda flaggor. Även om de inte bör användas som enda grund för anställningsbeslut kan de vara till hjälp för att se till att du fattar det bästa möjliga beslutet för ditt företag.