När man hanterar kemikalier och annat farligt gods är det viktigt att du har rätt utbildning och kunskap för att inget ska gå fel. Och om något skulle gå fel är det viktig att veta vad du ska göra för att inte bli skadad själv eller skada natur och omgivning. Men vart kan du gå en sådan utbildning egentligen. Jo hos Amasis.

Amasis är ett företag som är din kemi- och säkerhetskonsult. De hjälper dig med allt från utformning av nya säkerhetsblad till rådgivning om hur du ska hantera farliga kemikalier. Att ha denna kunskap är otroligt viktigt ifall du hanterar kemikalier och annat farligt gods. De har även en ADR-utbildning som är för dig som hanterar och transporterar farligt gods och kemikalier. I denna utbildningen kommer du lära dig vilka risker det finns med olika kemikalier och vad du ska göra ifall något händer. Exempelvis vad du ska göra för att kemikalierna inte ska komma ut i naturen efter en olycka. Denna kunskap räddar inte bara naturen utan kan även rädda dig.

Så hanterar ditt företag farlig god eller kemikalier är det viktigt att ni har rätt kunskap och information. Därför ska du ta kontakt med Amasis idag och gå en utbildning om farligt gods.