Svenska Fog & Brand är ett företag med säte i Hässleholm och har många års erfarenhet av fogning och brandtätningar. De har ett huvudkontor i
Hässleholm men också kontor i Stockholm, Malmö och Göteborg. Svenska Fog & Brands största affärsområde är fogning av prefab i Göteborg. Prefabricerade delar har många fördelar. Vanligtvis är dörrar och fönster sammanfogade under prefabricerade fogar och kan anslutas på båda sidor enligt strukturen. Svenska Fog samarbetar med många nöjda kunder. Bland dem hittade vi stora byggföretag som Skanska, PEAB, JSB och Tornstaden. Förutom prefabricerade fogar erbjuder Svenska Fog & Brand också estetiska fogar, mjukfogning och omfogning av gamla fogar.

Brandsäker tätning

Brandtärning är en viktig beståndsdel av varje byggnad. Oavsett om det är flerbostadshus eller kontor, måste de flesta byggnader vara brandsäkra på något sätt. Passivt brandskydd innebär att huset själv har någon form av brandskydd inbyggt i sig. Passiva brandskyddsanordningar kan förhindra spridning av rök och brand. Svenska Fog har många års erfarenhet av brandtätning i Göteborg. De har utvecklat ett unikt system för att registrera alla fogar och tätningar. Alla förseglingar av dessa artiklar lagras i databasen för framtida referens, och alla deras fogar har ett unikt ID-nummer, vilket gör det möjligt att hitta information om en specifik fog mycket enkelt.