När går egentligen gränsen för när det duger bra med en stege och när behövs det en ställning för att utföra det arbetet du tänker utföra. Svaret är relativt enkelt när det kommer till både privatpersoner och företag. Det finns lagar och regler för detta.

Arbetsskyddslagen kräver att du arbetar från en ställning om det finns en risk att falla när du arbetar på en höjd över 2 meter och då ska det upprättas en en arbetsmiljöplan. Riskerna med arbete ovan marknivå där det finns en fallrisk, ska alltid dock bedömas oavsett fallhöjd.

Det finns några fall då en ställning kan vara nödvändig för din fastighet. Ett skäl kan vara om du håller på med byggnationer eller reparationer och behöver en stabil yta att arbeta på.

I det här fallet skulle ställningen ge dig en säker plats att stå på medan du arbetar och arbetar du på höjden så ska du alltid se till så ställningen eller stegen är säkert förankrad. Om du arbetar på en fastighet så ska en byggnadsställning angöras i fasaden så att inte ställningen kan falla.

Tänk på detta när du som privatperson arbetar på en ställning

Du bör som privatperson se till så att du följer liknande regelverk. En yrkesarbetare skulle aldrig riskera sin säkerhet på ett arbete och detta bör även du som privatperson tänka på.

Ska du utföra vissa renoveringsarbeten själv, rådgör alltid med experter på området först, hyr eller köp produkter av hög kvalitét. Det kan till och med vara bättre att hyra en professionell byggnadsställning än att köpa en billig variant.

På så sätt kan du få rådgivning med att hyra rätt tillbehör för angöring i fasaden, samt rätt säkerhetsutrustning för din personliga och dina medhjälpares säkerhet. Det kan många gånger löna sig bättre än att köpa en billig rullställning eller en gammal modulställning.

Letar du efter traditionella byggnadsställningar, smidiga ram-, modul- och rullställningar. Behöver du veta vilken typ av fallskydd du måste använda dig av för exempelvis ett takarbete, eller om det finns ett speciellt väderskydd så du kan arbeta effektivt.

Du kanske söker du rena hantverkarställningar som exempelvis aluminiumställningar. Eller vill du veta hur du kan hyra en ställningstrailer till dina byggnadsställningar, som du får köra med ditt vanliga bilkörkort. Kontakta då en expert på området Tobit.se som kan hjälpa både dig som företag och privatperson.