Vill du ta utbildningar i ledarskap för att bli bättre på din arbetsplats. CoreCode hjälper dig med olika utbildningar för att förbättra ditt ledarskap. CoreCode tar ansvar före, under och efter utbildningen. Dom har tre ledord vilket är humanism, nyfikenhet och handlingskraft. Humanism står för att varje människa har fler möjligheter att agera än vad vi ibland kan tro. Om man tränar upp så man kan använda möjligheterna så ökar välmåendet hos individen. Nyfikenhet representerar deras nyfikenhet på deras och kundens utveckling. Och sist men inte minst handlingskraft. Dom tror på handlingskraft utifrån aktiva och medvetna val vilket leder till framgång.

UGL (utveckling grupp och ledarskap) är en kurs du kan ta hos CoreCode för att förbättra ditt ledarskap. UGL är Sveriges mest efterfrågade ledarskapsutbildning. Du kommer få träna på problemlösningar och beslutsfattningar i en grupp där du inte känner någon. Något av det svåraste är att du ska ta beslut som passar allas förmågor och kompetenser så alla förmågor tas till vara. Du tränar också kommunikation, feedback och konflikthantering på din arbetsplats. Den här kursen är perfekt för att du ska bli en bättre chef och ledare på din arbetsplats. Utbildningen sker under 5 dagar med 48 timmars utbildningstid. Genom att du alltid kan öva på ditt inflytande och ledarskap under tiden så blir du utbildad väldigt bra snabbt. Storleken på gruppen är 8-12 personer och den leds av certifierade handledare. Alla handledare har gått kurserna THE ( The Human Element) och JGL (Jämställdhet Genus Ledarskap) för att ni ska få en så bra utbildning och upplevelse som möjligt.

Om du är en chef eller har någon form av ledarroll på din arbetsplats så borde du ta den här kursen då du kommer lära dig mycket om hur just du ska framstå som en bättre ledare eller chef. Det finns ju en anledning till varför just denna kursen är Sveriges med efterfrågade kurs i ledarskap.