Betydelse

En debatt är ett ordnat system för rationella argumentationer samt resonemang. I en debatt ingår vanligen två eller fler parter som försöker övertyga varandra samt en grupp av åhörare i en avgränsad fråga. Ordet debatt kommer från franskan med betydelsen ”slå sönder” vilket kan tolkas som att man ska slå sönder motståndarens argument.

Två parter som debatterar mot varandra

Debattens utveckling

Debattprocessen utvecklades genom radio under 1920- och 1930-talet. Sedan fortsatte debatten att utvecklas genom TV under 1950- och 1960-talet. På 1990-talet blev det vanligare att man började ha med personer som inte var kända i debattprogrammen. Några år senare blev det allt vanligare att fler och fler började använda internet som debattforum.

Användning

I demokratiska stater är det särskilt vanligt att personer debatterar mot varandra i politiska sammanhang. I stater med demokrati håller dessutom staternas parlament regelbundna debatter. Det är vanligt att man blandar ihop debatter med dialoger eller diskussioner. I debatter har varje part en agenda som de följer och använder som drivkraft. I diskussioner alternativt dialoger är målet många gånger sökandet efter kunskap eller att parterna ska komma överens.