Allmänt

Genom media förmedlas alternativt överförs ett budskap eller information utan att avsändaren till informationen är fysiskt närvarande. Texter, bilder, ljud och tal är det som förmedlas i störst utsträckning via medierna. Vanligt förekommande medier är tidningar, radio, television, internet, tidskrifter etc.

På denna sida kan du läsa mer om ämnen som rör media. Här kan du läsa om massmedia, nyhetsmedia, debatt och blogg.

media