Allmänt

I slutat på 1960-talet så började tanken växa om internet. Från början var det ett experiment, ett projekt. Det resulterade i att man på fyra geografiska platser och med fyra olika datorer kunde prata med varandra. Kommunikationen innebar att man kunde skicka filer med varandra och logga in på övriga datorsystem. Finasieringen till detta projekt var delvis av den Amerikanska försvarsindustrin och projektet fick tillslut namnet ARPA som står för Advanced Research Projects Agency. Försvarsindustrin ställde ett krav för att finasera, detta krav var att man inte skulle avbryta datakommunikationen mellan övriga datorer om någon förbindelse eller några datorer skulle sluta fungera. Det var för att man skulle kunna fortsätta prata med varandra ifall det skulle komma en bombattack eller efter en bombattack.  Det var under nämligen under denna tiden som det också var det kalla kriget och det växte fram en rädsla om kärnvapen.
Internet består av flera datornätverk som kopplas samman i knytpunkter med kopplingar till intilliggande stamnät och nätverk som har en hög överföringskapacitet. I samband med att webben standardiserades samt utvecklades under 1990-talet ökade antalet internetanvändare drastiskt. De flesta företag har idag en egen hemsida och det blir allt vanligare att privatpersoner startar egna hemsidor eller bloggar. Några av de vanligaste webbläsarna är Internet Explorer, Opera och Firefox. Till Mac-datorer använder man sig främst av webbläsaren Safari.

Användning

Internet är världens största datornätverk och fungerar idag som ett av de smidigaste sätten att sprida information. Detta kommunikationsmedel är både smidigt och enkelt. E-post, fildelning samt informationssökningar är populära användningsområden. Det går även att läsa tidningar, se reportage, bilder och mycket mycket mer. Internet gör att man håller sig uppdaterad. Internet är även fullt av sociala medier där människor kan konversera med varandra och kan hålla varandra uppdaterade. Genom att använda sig av internet har man möjligheten att sprida information över hela världen.

Kommunikation

I början av 1970-talet så började två forskare att skicka filer med varandra för att kommunicera. Detta förbättrades och anpassades så att man istället skickade textmeddelande och detta är grunden för vad vi kallar för E-mail eller E-post.Förutom e-post går det även att kommunicera mellan flera användare genom att chatta eller skicka snabbmeddelanden. Det finns flera olika chattprogram varav några är Google Talk, ICQ, MSN Messenger samt Yahoo Messenger. I dessa program finns det vanligen en kontaktlista där man kan lägga till andra användare och sedan se vilka som är online och tillgängliga att chatta med. Många använder internet till att spela multiplayer-spel som WoW, League of Legends samt Counter-Strike.