Betydelse

Massmedia är ett samlingsnamn för den media som riktar sig till en väldigt bred publik. Det kan vara tidningar, radio, tv etc. Median kan exempelvis rikta sig till invånarna i en stat. Termen massmedia myntades under 1920-talet i samma veva som uppkomsten av nationsspännande radionätverk samt cirkulerande tidningar och tidskrifter.

Konkurrens

Idag konkurreras massmedia av internet av den anledning att privatpersoner idag har samma verktyg för att uppnå en eventuell exponering som dagens producenter har. Internetmedia inkluderar bland annat bloggar, poddradio samt television.

Massmedia i Sverige

I Sverige benämns massmedier många gånger som ”den tredje statsmakten” näst efter riksdagen och regeringen medan man i andra länder, bland annat USA, benämner massmedia som ”den fjärde statsmakten” efter kongressen, presidentmakten och den högsta domstolen. Sverige är ett av de länder som ägnar sig åt mediekonsumtion i störst utsträckning. Massmedian i Sverige är koncentrerad till stora aktörer som förvaltningsstiftelsen för SR, SVT och UR, Stenbecksfären, Schibsted med flera.

Svensk massmedia regleras av tryckfrihetsförordningen samt yttrandefrihetsgrundlagen. Dessa förordningar garanterar censurförbud, etableringsfrihet, meddelarskydd, anonymitetsskydd samt rättigheten att kunna ta del av myndigheters gärningar genom offentlighetsprincipen. De rättsfall som rör tryckfrihetsförordningen i Sverige avgörs av en jury.