Betydelse

Nyhetsmedier utgör de delar av massmedia som fokuserar på att leverera nyheter till allmänheten eller en målgrupp. Dessa inkluderar tryckta medier (tidningar, Nyhetsmagasin), broadcast-nyheter (radio och television), och mer nyligen Internet (tidningar, nyheter bloggar etc.). Broadcasting utgör en mycket stor del av massmedia och är en distribution av audio-och videosignaler (program) som når ut till ett antal mottagare. I TV presenterar nyhetsankare olika nyheter genom sändningar från reportrar. Dessa reportage varierar i längd, det finns de som är lite längre på omkring tio minuter samtidigt som sänds kortare inslag på endast två-tre minuter.

En figur med en mikrofon framför sig

Nyhetsmagasin

Nyhetsmagasin är vanliga veckotidningar som har artiklar om aktuella händelser. Nyhetsmagasin går generellt lite mer djupgående i berättelser än tidningar och försöker dessutom ge läsaren en förståelse för sammanhanget kring viktiga händelser. Dessa kan inkludera politiska händelser, brott, näringsliv, sport och åsikter (antingen ledare, kolumner eller politiska karikatyrerna). Tidningar använder bilder för att illustrera berättelser.

Reportrar

Reportrar antecknar, fotograferar eller filmar antingen på egen hand eller med hjälp av medarbetare. Innan nyheten kan skrivas organiseras och sammanfattas materialet. De flesta reportrar skriver sina berättelser elektroniskt från avlägsna platser. Radio-och TV reportrar komponerar ofta sina berättelser och rapporterar ”live” från scenen. Vissa journalister tolkar nyheterna eller vill ha åhörarnas åsikter och analyser.