Ehsan Fadakar har över 12 års erfarenhet inom affärsutveckling i mediebranschen. Alla dessa kunskaper är av stor nytta för många bolag i hela Sverige som är i behov av att digitalisera sin verksamhet inför framtiden.

Många entreprenörer som har en bra idé saknar tyvärr budget och erfarenhet som krävs för att kunna förverkliga sin dröm.…