Allmänt

Nyheter är aktuella händelser som väcker intresse. Dessa presenteras i regel via tidningar, radio, TV, internet eller verbalt människor emellan. Dem som framställer samt samlar in nyheter benämns som journalist och de som presenterar nyheter i TV benämns som nyhetsankare. Stora nyhetsprogram som visas på TV är bland annat Rapport och Aktuellt. Dagens Eko är ett nyhetsprogram som sänds i radio.

På den här sidan kan du läsa mer om nyhetsrelaterade ämnen som tidningar, TV samt internet.

Mikrofoner vid intervju