Olika typer av tidningar

Det finns flera olika varianter av tidningar och deras huvudsyfte är att fånga läsarens intresse med hjälp av olika artiklar och bilder. Det finns dagstidningar som kommer ut flera gånger i veckan på antingen morgonen eller kvällen. Det finns tidskrifter som vanligen är inriktade på ett visst tema och är fyllda med faktatexter och bilder. De tidningar som ges ut inom ett visst geografiskt område benämns som lokaltidningar medan serietidningar, månadstidningar, veckotidningar samt specialtidningar benämns som populärpress.

Tidningar

Användning

Det är möjligt att prenumerera på tidningar så att man slipper gå till affären varje gång som det kommer ut ett nytt nummer. Många föredrar att starta dagen med att läsa tidningen vid frukostbordet i lugn och ro. Trots konkurrensen av television, internet och radio lever tidningen fortfarande kvar. Däremot ges idag många tidningar ut på internet.

Struktur

Dagstidningar hör till de tidningar som är mest lästa. Dessa tidningar innehåller vanligen nyheter, annonser, information, ledarsidor, kåserier, tecknade serier, korsord och mycket mer. Vanligen är tidningen indelad efter vart nyheterna utspelar sig, ifall de är inrikes eller utrikes. Tidningen innehåller många gånger även en sportdel och en kulturdel. Några exempel på vanliga tidningar är Aftonbladet, Expressen och Dagens Nyheter.