Genom att många numera arbetar i hybridlösningar där en del av tiden arbetas hemifrån vissa dagar så har kontoret fått en ny innebörd. Det kräver med avskilda ytor och rum för samtal eller videomöten. Ibland är det information som behöver skyddas från insyn som du kan göra med ett insynsskydd av frostat glas.

Har utrymmet glasfönster eller glasväggar så kan man då enklast använda sig av en vinyltejp av frostat glas. Detta skapar en känsla av avskildhet men kan även var bra ur ren säkerhetssynpunkt om hybridkontoret nu mer används som open space lösning där man kan välja sin arbetsplats.

Många företag väljer nu att hyra ut utrymmet som en co working space för att finansiera lokalhyran, när behovet av kontorsytan har minskat. Skapa rätt förutsättningar för hybridkontoret du men genom att snygga till och skapa en miljö som fungerar för framtidens kontor.

Märk upp dina utrymmen med kontorsskyltar och informationsskyltar

Det är därför en bra idé att märka upp alla utrymmen med namn så det går att boka eller att skapa system som fungerar för kontorets nya besökare så de kan hantera disk och annat mer effektivt utan att behöva fråga sig fram.

Vilket även gäller för toaletter, så att det är internationellt gångbart och då passar en WC skylt bra som skyltar för badrum. Detsamma gäller all tänkbara skyltar för gym och bastu om dessa ytor ingår. När du ändå är i farten med att modernisera ditt kontor. Då kan det vara bra att även märka upp rent fastighetsmässigt.

På så dina nya kontorsmedarbetare och eventuella besökare hittar rätt redan från utsidan av fastigheten. Du kan då passa på att sätta ut din företagslogotyp och på så sätt synas bättre med ditt företagsnamn.

Välj kontorsskyltar som fungerar för internationella besökare så kommer ditt kontor kunna fylla en bra funktion även i framtiden.